Society for Cognitive Science and Philosophy

Diskusní setkání 14. 12. - Skotské osvícenství, vědecká metoda a ekonomie

Diskusní setkání 14. 12. - Skotské osvícenství, vědecká metoda a ekonomie

Ve středu 14. 12. se sejdeme nad částí disertační práce Ondřeje Čapka.* Přednáška bude zaměřena na zrození historiografické metody a společenských věd v Británii a Skotsku 18. století. Bude vysvětleno, jak je nová metoda užívána soudobou (proto)sociologií, politologií (s přesahem k právní teorii) a ekonomií. Důležitost metody bude doložena na vazbě mezi skotskými autory a velkými syntetizujícími sociologickými a ekonomickými díly 19. století. Dále se zaměříme na dobové chápání pojmu experiment, pozice společenské vědy vůči ostatním vědám (zejména vztah matematiky a historie) a zodpovězení otázky "co je to experimentální datum?" V druhé části budou srovnány dva odlišné ekonomické systémy: Turgotův postavený na směně a Smithův postavený na dělbě práce.

-------------
* Ing. Ondřej Čapek absolvoval roku 2010 VŠE Praha, podnikohospodářskou fakultu, vedlejší specializace filosofie. V současnosti píše disertační práci z oboru politické filosofie zabývající se Skotským osvícenstvím, pracuje mimo akademickou sféru v IT telco a hraje na bicí ve skupině Halwa. Z četných zahraničních zkušeností stojí za zmínku práce sádrokartonáře v Chicagu a účast na show metalové skupiny Macabre tamtéž.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.