Society for Cognitive Science and Philosophy

Diskusní setkání 27.6. - "Jan Loevenstein"

Diskusní setkání 27.6. - "Jan Loevenstein"

Poslední diskusní setkání SCSP v tomto akademickém roce se odehraje 27. 6. klasicky od 18:00 v místnosti SB212. Vystoupí Ing. Tomáš Vaverka se svým příspěvkem k brněnské ekonomické škole, která je tématem jeho disertační práce.

Anotace autora:

Příspěvek pojednává o metodologickém přínosu Jana Loevensteina k brněnské ekonomické škole. Metodologie brněnské školy bude představena ve vědecké diskusi mezi K.Englišem a J.Loevensteinem, který je tak pojímán jako spolu-konstituent. V příspěvku bude kladen důraz na jednotlivé otázky, kterým Loevenstein věnoval více pozornosti než Engliš, a které propracoval takovým způsobem, že odpovídají pozdějším závěrům autorů rakouské tradice. Tím, že jedním z charakteristických rysů těchto ekonomických učení je kritika kausálního výkladu hospodářské činnosti, bude v příspěvku vyzdvižen možný přínos brněnské školy, především pak Loevensteina, k misesovské větvi rakouské ekonomické školy.

Klíčová slova: Karel Engliš, Jan Loevenstein, Ludwig von Mises, metodologie, brněnská škola

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.