Society for Cognitive Science and Philosophy

Diskusní Setkání 13.6 - "Meditace: teorie a praxe"

Diskusní Setkání 13.6 - "Meditace: teorie a praxe"

Naše poslední setkání v tomto semestru se uskuteční 13.6.2012 od 18:00 v místnosti SB 225 a bude mít trochu neobvyklou formu. S Janem Burianem se totiž budeme věnovat meditaci jako metodě zkoumání mysli a bude příležitost si to vyzkoušet i prakticky.

V první, teoretické části se posluchači seznámí s :

  • definicí meditace jako metody zkoumání prožívané zkušenosti
  • současným neurovědeckým výzkumem meditace
  • využitím meditace v psychoterapii

V druhé, praktické části si zkusíme jednoduchou meditační techniku.

V poslední, diskusní části se můžeme hádat :-) například nad návrhem Francisca Varely, že dokud se vědci zkoumající mysl, nebudou učit meditovat (podle výše uvedené definice), nikdy nedokáží prožívanou zkušenost zakotvit do vědeckého výkladu světa.

Těšíme se na vás!

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.