Society for Cognitive Science and Philosophy

SCSP Talk - Václav Řepa: "Co je to kognitivní informatika"

SCSP Talk - Václav Řepa: "Co je to kognitivní informatika"


Profesor Václav Řepa, zakladatel a vedoucí postava magisterského programu Kognitivní informatika na VŠE nám představí teoretická východiska oboru, jeho centrální ideu a jeho vymezení vůči ostatním kognitivním a informatickým disciplínám.
Speciální pozornost bude věnována komparaci autorova pojetí s celosvětově užívaným pojmem "Cognitive Informatics". Posluchač se také dozví, jak je idea kognitivní informatiky realizována na stejnojmenném studijním oboru na Vysoké škole Ekonomické v Praze.
Nedílnou součástí pak bude diskuse a dotazy posluchačstva.

Přednáška je otevřená účastníkům z nejširších okruhů - kognitivním vědcům, informatikům, filosofům, psychologům a dalším.

Pokud se chcete dozvědět vše, co jste chtěli vědět o kognitivní informatice, ale báli jste se zeptat, přijďte!

Registrace: účastníky prosíme ať svou účast nahlásí (jednodušše zakliknou) buď na naší FB události, nebo na Doodle eventu.

Kdy: 3.5.2012 od 18:00
Kde: Likešova aula, VŠE na Žižkově (Churchillovo náměstí)
Info:  htp://scsp.webnode.cz/program
Facebook: https://www.facebook.com/groups/176354589080855/#!/events/361602367223618/
Doodle: https://www.doodle.com/taikyhymnnzgfiz8

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.