Society for Cognitive Science and Philosophy

Call for papers

SCSP vypisuje výběrové řízení na diskusní příspěvky!

Přijímáme working papers ve vyšším stadiu finality - musí se jednat o souvislý text, který má jasnou pointu a je připraven ke zveřejnění. Nezbytnou součástí je dodržování akademických standardů odkazování na zdroje (normu si lze zvolit podle vlastních preferencí, ale upřednostňujeme citace ve formátu author-date). Text by se měl délkou vejít do 20 normostran (max 40 000 znaků) ve standardním formátu .doc nebo .docx. Přijímáme texty v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Součástí textu musí být abstrakt v délce do 150 slov (max 1000 znaků), který přehledně shrnuje nejdůležitější poznatky a přínosy textu.

Tematický okruh je široký - uvítáme práce z oblasti filosofie a kognitivní vědy, může se jednat rovněž o příspěvky teoretického charakteru týkající se metodologie a filosofických aspektů vědy (především z oblasti ekonomie).

 

Na vaše návrhy se budeme těšit na mailu scsp@email.cz, nebo i v naší Facebookové skupině. Navržené texty předběžně posoudí redakční rada a v horizontu 14 dnů vás kontaktujeme. Texty lze zasílat průběžně, přičemž deadline pro zařazení do diskuse je vždy 20. předchozího měsíce (tzn. do 20. 9. na říjen atd.).

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.