Society for Cognitive Science and Philosophy

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii je studentským sdružením při Katedře filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze, s cílem rozšířit standardně poskytovaný rozsah výuky filosofie a kognitivních věd o další aspekty, kterým při normální výuce není poskytován takový prostor.

Rádi bychom takto vytvořili platformu pro interdisciplinární rozpravu a spolupráci v oblasti filosofie a kognitivních věd, která doplní a překročí standardní výuku směrem k reálnému uplatnění získaných poznatků na vědecké půdě.

Považujeme filosofii a kognitivní vědy za oblasti teoretického zkoumání, která k sobě mají velice blízko - vhodně se doplňují, mnohdy překrývají a otevřená debata o jejich přínosech i problémech může otevřít nové horizonty zkoumání.

Dnešní kognitivní vědy nabízejí nové, přírodovědně ukotvené odpovědi na některé odvěké otázky filosofie a filosofie naopak dovede poskytnout důležité metodologické reflexe a metafyzický referenční rámec pro konkrétní věcné bádání. Domníváme se proto, že společné výzkumné aktivity filosofů a kognitivních vědců jsou logickým vyústěním a spolupráci mezi těmito skupinami má význam podporovat i v kontextu VŠE a České republiky obecně.

Cíle

Naším cílem je vytvořit v první řadě prostředí pro debatu o aktuálních otázkách (nejen) kognitivní vědy, filosofie a metodologie. To jednak ve smyslu organizování pravidelných debat mimořádných přednášek zajímavých externistů, jednak jako východisko pro zastřešení dalších aktivit na půdě VŠE i mimo ni.

Zpočátku se chceme věnovat přínosu předních světových vědců a myslitelů na základě rozpravy vedené nad jejich texty, ale hlavním cílem našeho snažení je poskytnout prostor pro prezentaci vlastní práce účastníků našich sezení. Jsme přesvědčeni, že teprve v prostředí konstruktivní kritiky a otevřené diskuse mezi lidmi s různým odborným zaměřením a pohledem na věc se může zrodit kvalitní věda.

Naší snahou je také podnítit zájem studentů o aktuální témata v oborech filosofie a kognitivních věd, a poskytnout prostor, kde se s těmito aktualitami mohou seznámit a společně je kriticky posuzovat.  

Činnost

Hlavní těžiště naší činnosti spočívá v pořádání každoměsíčních diskusních setkání na vybraná, předem domluvená témata. Ta najdete vždy dostatečně s předstihem v sekci Program.

Do budoucna plánujeme uskutečnit speciální přednášky a minikonference s různými vybranými zajímavými hosty, se kterými se studenti nemají možnost setkat během standardní výuky na VŠE.

Historie

Sdružení bylo neformálně ustaveno v dubnu 2011 studenty filosofie a kognitivní informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Svou činností bychom však naopak rádi překročili rámec VŠE a s radostí mezi sebou potkáváme hosty z kruhů mimo VŠE.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.