Society for Cognitive Science and Philosophy

Diskusní setkání 16. 11. 2011 - Musí být věda užitečná?

Diskusní setkání 16. 11. 2011 - Musí být věda užitečná?

Ve středu 16. 11. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB212 se setkáme nad prací Marka Hudíka s názvem Do Economists have the Right to be Useless?

Práce se zabývá otázkou, zda je po vědě třeba požadovat užitečné, praktické poznatky, nebo zda a na jakých základech mohou vědci vznášet nárok na to, aby jejich práce kriteriem bezprostřední použitelnosti poměřována nebyla. Tuto problematiku autor analyzuje v kontextu ekonomie, jejíž postavení (coby nezaujaté vědy) je oproti jiným oborům zvláště zatíženo její bezprostřední relevancí pro politické rozhodování. Autor argumentuje ve prospěch toho, aby teoretické ekonomii byla ponechána autonomie ve smyslu absence tlaku na bezprostřední utilitární využití jednak z toho důvodu, že možnosti praktické aplikace teoretických poznatků se mohou ukázat až v dlouhém období a nelze je předvídat, jednak na základě důležitých rozdílů mezi činností teoretika a politického poradce. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Diskuse je otevřená všem, a pokud se chcete dozvědět něco bližšího o tomto zajímavém problému, nebo se k němu i sami vyjádřit, jste vřele vítáni.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.