Society for Cognitive Science and Philosophy

Filosofie času

Filosofie času

Ve středu 22.2. nám Petr Švarný představí svůj příspěvek k filosofii času. Začátek je tradičně v 18:00, místnost ještě upřesníme.

Přednáška bude úvodem do problematiky filosofie času a to zejména ve vztahu k ontologické podstatě času. Vychází z diplomové práce přednášejícího, která na základě filosofických úvah a fyzikálních závěrů o čase stavěla formální logický aparát pro práci s časem.  Pro účely semináře byla však upravena a je kladen důraz na postulování hlavních potíží filosofie času spolu se zmínkou některých historických i současných řešení a příslušnou literaturou pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky.

Handout je k nalezení jako vždy v naší knihovně (koglib.becev.cz).
Přihlašovací jméno a heslo na požádání zašleme..

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.