Society for Cognitive Science and Philosophy

Akce

Diskusní setkání 16. 11. 2011 - Musí být věda užitečná?

Diskusní setkání 16. 11. 2011 - Musí být věda užitečná?

Ve středu 16. 11. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB212 se setkáme nad prací Marka Hudíka s názvem Do Economists have the Right to be Useless?

Práce se zabývá otázkou, zda je po vědě třeba požadovat užitečné, praktické poznatky, nebo zda a na jakých základech mohou vědci vznášet nárok na to, aby jejich práce kriteriem bezprostřední použitelnosti poměřována nebyla. Tuto problematiku autor analyzuje v kontextu ekonomie, jejíž postavení (coby nezaujaté vědy) je oproti jiným oborům zvláště zatíženo její bezprostřední relevancí pro politické rozhodování. Autor argumentuje ve prospěch toho, aby teoretické ekonomii byla ponechána autonomie ve smyslu absence tlaku na bezprostřední utilitární využití jednak z toho důvodu, že možnosti praktické aplikace teoretických poznatků se mohou ukázat až v dlouhém období a nelze je předvídat, jednak na základě důležitých rozdílů mezi činností teoretika a politického poradce. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Diskuse je otevřená všem, a pokud se chcete dozvědět něco bližšího o tomto zajímavém problému, nebo se k němu i sami vyjádřit, jste vřele vítáni.

>>

Diskusní setkání 26. 10. 2011 - ekonomie a metafyzika

Diskusní setkání 26. 10. 2011 - ekonomie a metafyzika

Poněkud opožděně se rozjíždí zimní semestr SCSP. Ve středu 26. 10. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB327 se setkáme nad prací Petra Špeciána s názvem Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.

Práce usiluje o podání důkazu, že Misesův metodologický dualismus a obhajoba specifické metody společenských věd jsou pouze pragmatickým řešením, které má pomoci vědecky uchopit úseky reality, jež stojí dosud mimo možnosti přírodovědního zkoumání. Autor argumentuje, že pod touto dualistickou "fasádou", která má pouze epistemologický význam, se u Misese jako základní východisko jeho úvah skrývá materialistický monismus. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Pokud vás zajímají filosofické souvislosti ekonomického myšlení a vůbec postavení ekonomie v rámci vědeckého a filosofického diskursu, nenechte se odradit úzce vymezeným tématem a přijďte nás navštívit - rozprava je otevřená všem zájemcům.

>>

20. 6. 2011 - diskuse o psychofyzické identitě

20. 6. 2011 - diskuse o psychofyzické identitě

Na posledním předprázdninovém setkání SCSP s názvem "Je hypotéza psychofyzické identity udržitelná? The Multiple Realizability Argument" vystoupí se svým příspěvkem Pavel Janda, který představí některé problémy spojené s hypotézou psychofyzické identity.

Je lidské vědomí redukovatelné na "hmotné" procesy probíhající v mozku? Pokud máte k této otázce co říct, nebo vás prostě jenom zajímá, budete určitě vítáni.

S tématem se můžete předběžně seznámit v článku The Multiple Realizability Argument against Reductionism od Eliotta Sobera, který již tradičně naleznete na naší webové knihovně https://koglib.becev.cz

Setkání proběhne v pondělí 20. 6. 2011 od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB 335.

>>

16.5.2011 - SCSP Talk: Josef Šlerka

16.5.2011 - SCSP Talk: Josef Šlerka

Internet a kolektivní inteligence: nové pole výzkumu

Na pondělí 16. května 2011 jsme si pro Vás připravili historický první SCSP Talk!


Opravdu stačí jen pouhé tři principy: průměrování, zpětná vazba a dělba práce k tomu, aby vznikly skupiny, které se jako celek zdají vykazovat znaky  inteligence? Žijeme v době, kdy je už dat tolik, že jejich analýza poskytuje lepší výsledky, než experty sestavené ontologie? A skutečně si dnes může každý na tahle data sáhnout?

I o tom bude přednáška našeho hosta Josefa Šlerky ze Studia nových médií na FF UK.

Místo a čas:

Přednáška se bude konat 16.5.2011 od 19:00 do 20:30 v místnosti SB 112 na VŠE - Žižkově.

Po přednášce se odebéřeme do nějaké nedaleké hospůdky na pár žejdlíků pěnivého moku..

>>

11.5.2011 - Neuroetika

11.5.2011 - Neuroetika

Další debatní setkání bude na téma Neuroetika a bude se konat ve středu 11.5.2011 od 17:00, opět v Klubu knihovny VŠE.

Tentorkát je téma trochu odlehčené a materiál v češtině, takže si po Harrisovi trochu oddychneme :-)

Předkladatel: Ondřej Bečev
Koreferent: Ondřej Havlíček
Text: naleznete opět na koglib.becev.cz a jedná se o text Marka Petrů: Neuroetika - nový problém, nová disciplína.

>>

21.4.2011 - Sam Harris

21.4.2011 - Sam Harris

Naše první setkání se uskuteční 21. 4. 2011 v 17:00 v Klubu knihovny VŠE na Žižkově.

Tématem bude vybraný text z knihy Sama Harrise - The Moral Landscape.

Studjní text je umísten na server https://koglib.becev.cz , kde budou k nalezení i materiály k následujícícm setkáním.
Přístupové údaje zašleme zájemcům, kteří nás kontaktují na email scsp@email.cz

Jako ochutnávku doporučujeme zhlédnout Harrisovo video na TEDu

Předkladatel: Petr Špecián
Koreferent: Honza Vašek

>>
<< 1 | 2

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Rookuzz  © 2011 Všechna práva vyhrazena.